Poētika
profesionālās apmācības centrs
Kursi
128.jpg
Interjera dizains
Dizains
Reģistrējieties

Interjera dizains

Profesionālās izglītības programmas licence Nr. P-11513

(Izglītības un zinātnes ministrija)

  Kursa mērķis
  Mērķa auditorija
  Apmācību rezultāts
  Mācību ilgums

  Nodarbību grafiks

  1 reizi nedēļā

   

  Speciālais piedāvājums

  5% atlaide, ja apmaksa tiek veikta piecas darba dienas agrāk pirms kursu sākuma.

  Atlaides nosacījumi: atlaide attiecas uz mēnešu skaitu, ko jūs maksājat atlaides periodā. Piedāvājums derīgs grupām, sākot mācību 2023.gadā. Atlaide nesummējās ar citām atlaidēm!

  Plānotais sākums

   

  23.02.2023 - 10:15 - 13:00 /ceturtdienās.

  Kontaktnodarbības ar pedagogu ONLINE režīmā 

  E-studijās mācību programma ir identiska klātienes studiju programmai un iegūtais izglītības dokuments ir līdzvērtīgs klātienes studiju izglītības dokumentam.

   

  Programmas saturs
  1. daļa

   Уровень I (1 – 5 месяцев)

  • Dizaina pamati. Dizaina rašanās pirmssākumi, „ergodizaina” jēdzieni, dizaina vadošās skolas un dizaina meistari, dizaina loma mūsdienu pasaulē. Dizaina pamatveidi, dizaina projektēšanas metodes un līdzekļi.
  • Interjera stilu vēsturisks apraksts. Stilu izpratne un to attīstības likumsakarības.
  • Telpiskā kompozīcija. Kompozīcijas vispārējā izpratne. Forma un tās veidošana. Telpiskās kompozīcijas plānošanas nosacījumi. Formu un faktūru raksturojumi. Plaknes un telpas projektēšanas proporcījas.
  • Krāsu teorijas pamati. Krāsu teorija, un tās pamatraksturojumi. Harmoniskie krāsu salikumi. Krāsa un telpa.
  • Interjers. Jēdziens „interjers” kā arhitektūras sastāvdaļa. Kompozicionālā risinājuma īpatnības dzīvojamo telpu dizaina interjērā. Telpu interjera mākslinieciskais risinājums, tā emocionālais tēls. Iekštelpas risinājuma paņēmieni: krāsa, gaisma, formas plastika, apdares materiāli kā interjera risinājuma pamatlīdzekļi.
  • Rasēšanas pamati. Frontālās un stūra perspektīvas rasēšana.
  • Semestra beigās jāveic vienistabas dzīvokļa interjera projekts skiču variantā.
  2. daļa

  II līmenis  (6 – 8 mēn.)

   Mācību programmu (1 – 5 mēn.) skātīt augstāk.

  Izmantojamā datorprogramma Archikad.  Šajā programmā tiek izpildīts projekts no "0" līdz gatavam pojektam 3D formātā ar telpu apdari un mēbelēm.

  • Glezniecība. Iepazīšanās ar dažādām gleznošanas tehnikām. Darbs ar krāsām (akvarelis, akrils), gleznojot no dabas un pēc iztēles. Zīmēšana un gleznošana, tās pamatprincipi. Ģeometrisko formu, sadzīves priekšmetu, kluso dabu, arhitektūras detaļu un interjera zīmēšana. Gleznošanas tehniskie paņēmieni.
  • Arhitektūras zīmējums. Zīmēšana pēc iztēles, ģeometriskās struktūras. Ģeometrisko formu kombinācijas. Dažādu tehniku izmantošana.
  • Interjers. Funkcionālā un telpiskā sabiedriskā interjera struktūra. Krāsas funkcionālā loma sabiedriskā interjērā. Krāsa un gaisma kā interjera dizaina komponentes. Praktiskie norādījumi par to, kā pareizi izmantot krāsu salikumus interjērā. Praktisko uzdevumu izpilde, izmantojot ekskluzīvu metodi.
  • Arhitektūras grafika un rasēšanas pamati. Arhitektūras grafika. Arhitektūras šrifti, burtmācība, grafisko rasējumu noformēšanas veidi: lineārā grafika, tonālie rasējumi, melnbaltā un polihromā grafika. Stilizēts arhitektūras zīmējums.
  • Dzīvojamo telpu plānošanas pamatprincipi. Funkcionālā un racionālā zonēšana. Ergonomikas principi un zonēšana.
  • Ergonomikas pamati. Ergonomikas pamatjēdzeni. Priekšmetiskās vides, aprīkojiema elementu analīze, to principi un ergonomiskie paņēmieni.
  • Interjera apdares materiāli. Apdares materiālu veidi, to izmantošana interjerā. Dabīgie un mākslīgie apdares materiāli.
  • Mārketinga pamati. Darbs ar klientiem, tirgus sadalījums, pakalpojumu pozicionēšana, reklāmas pamati.
  • Vispārīgā psiholoģija. Sajūtas un uztvere, temperaments un raksturs. Cilvēks un bizness.
  • Semestra beigās jāveic dizains projekta (skiču variants) izpilde un aizstāvēšana. Individuālā   projekta tēmu, tā plānu un nosacījumus piedāvā pasniedzējs: biroja, veikala vai kafejnīcas dizaina projekts ar rakstisku pamatojumu. Portfolio noformēšana.
  3. daļa
  4. daļa
  5. daļa
  6. daļa
  7. daļa
  Noslēguma darbs

  Proekta izstrādāšana

  Apmācību valoda
  latviešu
  Mācību maksa
  Mācību maksa grupā

  135.00 €/mēnesī

   

  Mācību maksa individuāli

  22.00 € + PVN 21% /1 mācību stundas

  1 mācību stundas ilgums 40 minūtes

  Mācību maksa individuāli un pēc izvēles
  Tālmācības izmaksas
  Dokuments, beidzot kursu
  Apliecība/Certificate - Apliecība latviešu un angļu valodā
  Nepieciešamie dokumenti
  Reģistrācijas maksa

  € 9.00 

  Materiāli nodarbībām
   

   

   Pievērsiet uzmanību!

  * Visur ir norādīti plānotie datumi mācību sākumam.Mēs ievērojam grupas veidošanas principus un apstiprinam konkrētu kursu sākuma datumu tikai pēc grupas saraksta apstiprināšanas un pēc reģistrācijas maksas saņemšanas no klausītājiem.

  * Apmācību maksa var mainīties, cena var gan samazināties, gan palielināties. Cenas ir tikai priekš no jauna izveidotām grupām.

  * Iesniedzot dokumentus vispirms nepieciešams iemaksāt € 9.00 triju darba dienu laikā. Apmaksājot reģistrācijas iemaksu Jūs rezervējat vietu grupā. Doto summu atpakaļ neatmaksā gadījumā, ja atsakās no mācībām līdz grupas apmācību sākumam.

  * Ja, kaut kādu iemeslu dēļ  SIA Poētika pārceļ apmācību datumu vairāk kā par 2 nedēļām, kas var ietekmēt Jūsu plānus, firma garantē atgriezt atpakaļ Jūsu iemaksāto naudu 10 darba dienu laikā sākot no Jūsu iesniegtās prasības momenta.

  Copyright ©2023
  © 2010-2023 Internet Shop Design & Programming: Profita.Solutions

  SIA "Poētika" apliecina, ka visa informācija, kas mums tiek sniegta tiek saglabāta un glabāta vadoties pēc fizisku personu datu aizsardzības likumu (Regula). Personas dati netiks atklāti vai nodoti nevienai trešajai pusei, tikai pilnvarotajiem saņēmējiem.