Poētika
profesionālās apmācības centrs
Kursi
128.jpg
Interjera dizains
Dizains
Reģistrējieties

Interjera dizains

Profesionālās izglītības programmas licence Nr.P- 11513

  Kursa mērķis
  Mērķa auditorija
  Apmācību rezultāts
  Mācību ilgums

  Telpas vides noformēšana (ekspress kurss - 5 mēneši)

  Telpas vides noformēšana (kurss - 8 mēneši)

  Nodarbību grafiks

  1 - 2. reizi nedēļā

  Speciālais piedāvājums

  Spesiālais piedāvājums - 10% atlaide! Akcijas laiks: 19.08 - 01.09.2020.

  Atved draugu un abi saņemiet 8% atlaidi kursam!  

  5% atlaide, ja apmaksa tiek veikta piecas darba dienas agrāk pirms kursu sākuma.

  Atlaides nosacījumi: atlaide attiecas uz mēnešu skaitu, ko jūs maksājat atlaides periodā. Piedāvājums derīgs grupām, sākot mācību 2020. gadā. Atlaide nesummējās ar citām atlaidēm!

   

  Plānotais sākums

   10.09.2020 - 10:00 - 14:00 (ceturtd.)

   22.09.2020 - 18:00 - 21:00 (otrd.)

   

  Programmas saturs

  Teorija + Prakse

  1. daļa

  1. semestris (1 – 5 mēn.)

  Dizaina pamati. Dizaina rašanās pirmssākumi, „ergodizaina” jēdzieni, dizaina vadošās skolas un dizaina meistari, dizaina loma mūsdienu pasaulē. Dizaina pamatveidi, dizaina projektēšanas metodes un līdzekļi.

  Interjera stilu vēsturisks apraksts. Stilu izpratne un to attīstības likumsakarības.

  Telpiskā kompozīcija. Kompozīcijas vispārējā izpratne. Forma un tās veidošana. Telpiskās kompozīcijas plānošanas nosacījumi. Formu un faktūru raksturojumi. Plaknes un telpas projektēšanas proporcījas.

  Krāsu teorijas pamati. Krāsu teorija, un tās pamatraksturojumi. Harmoniskie krāsu salikumi. Krāsa un telpa.

  Interjers. Jēdziens „interjers” kā arhitektūras sastāvdaļa. Kompozicionālā risinājuma īpatnības dzīvojamo telpu dizaina interjērā. Telpu interjera mākslinieciskais risinājums, tā emocionālais tēls. Iekštelpas risinājuma paņēmieni: krāsa, gaisma, formas plastika, apdares materiāli kā interjera risinājuma pamatlīdzekļi.

  Rasēšanas pamati. Frontālās un stūra perspektīvas rasēšana.

  Semestra beigās jāveic vienistabas dzīvokļa interjera projekts skiču variantā.

   

  2. daļa

  2. semestrs (6 – 8 mēn.)

  1 semestra mācību programmu (1 – 5 mēn.) skātīt augstāk.

   

  Izmantojamā datorprogramma Archikad.  Šajā programmā tiek izpildīts projekts no "0" līdz gatavam pojektam 3D formātā ar telpu apdari un mēbelēm.

   

  Glezniecība. Iepazīšanās ar dažādām gleznošanas tehnikām. Darbs ar krāsām (akvarelis, akrils), gleznojot no dabas un pēc iztēles. Zīmēšana un gleznošana, tās pamatprincipi. Ģeometrisko formu, sadzīves priekšmetu, kluso dabu, arhitektūras detaļu un interjera zīmēšana. Gleznošanas tehniskie paņēmieni.

  Arhitektūras zīmējums. Zīmēšana pēc iztēles, ģeometriskās struktūras. Ģeometrisko formu kombinācijas. Dažādu tehniku izmantošana.

  Interjers. Funkcionālā un telpiskā sabiedriskā interjera struktūra. Krāsas funkcionālā loma sabiedriskā interjērā. Krāsa un gaisma kā interjera dizaina komponentes. Praktiskie norādījumi par to, kā pareizi izmantot krāsu salikumus interjērā. Praktisko uzdevumu izpilde, izmantojot ekskluzīvu metodi.

  Arhitektūras grafika un rasēšanas pamati. Arhitektūras grafika. Arhitektūras šrifti, burtmācība, grafisko rasējumu noformēšanas veidi: lineārā grafika, tonālie rasējumi, melnbaltā un polihromā grafika. Stilizēts arhitektūras zīmējums.

  Dzīvojamo telpu plānošanas pamatprincipi. Funkcionālā un racionālā zonēšana. Ergonomikas principi un zonēšana.

  Ergonomikas pamati. Ergonomikas pamatjēdzeni. Priekšmetiskās vides, aprīkojiema elementu analīze, to principi un ergonomiskie paņēmieni.

  Interjera apdares materiāli. Apdares materiālu veidi, to izmantošana interjerā. Dabīgie un mākslīgie apdares materiāli.

  Mārketinga pamati. Darbs ar klientiem, tirgus sadalījums, pakalpojumu pozicionēšana, reklāmas pamati.

  Vispārīgā psiholoģija. Sajūtas un uztvere, temperaments un raksturs. Cilvēks un bizness.

  Semestra beigās jāveic dizains projekta (skiču variants) izpilde un aizstāvēšana. Individuālā   projekta tēmu, tā plānu un nosacījumus piedāvā pasniedzējs: biroja, veikala vai kafejnīcas dizaina projekts ar rakstisku pamatojumu. Portfolio noformēšana.

  Sekmīgi beidzot Interjera dizaina programmas 1 kursu, tiek izsniegta Mācību centra ,,POĒTIKA,,  apliecība /sertifikāts/ latviešu un angļu valodās.

  3. daļa
  4. daļa
  5. daļa
  6. daļa
  7. daļa
  Noslēguma darbs
  Apmācību valoda
  latviešu
  Mācību maksa
  Mācību maksa grupā

  95.00 EUR /mēnesī

  Reģistrācijas maksa: 9.00 EUR

   

  Mācību maksa individuāli

  18.00 / 1 mācību stundas

  1 mācību stundas ilgums 40 minūtes

  Mācību maksa individuāli un pēc izvēles
  Tālmācības izmaksas
  Dokuments, beidzot kursu
  Apliecība/Certificate - Apliecība latviešu un angļu valodā
  Nepieciešamie dokumenti
  Reģistrācijas maksa
  Materiāli nodarbībām