Poētika
profesionālās apmācības centrs
Kursi
681.jpg
Grāmatvedības pamati
Biznesa vadības kursi
Reģistrējieties

Grāmatvedības pamati

Apgūsiet nepieciešamās pamatzināšanas un prasmes, lai varētu strādāt bilancspējīga grāmatveža amatā mazos un vidējos uzņēmumos.

Iemācīsieties sagatavot uzņēmuma gada pārskatu, dažādas atskaites un veikt nodokļu aprēķinus.

Apgūsiet datorgrāmatvedības pamatus.

Iegūsiet izpratni, kur meklēt grāmatvežiem aktuālo informāciju un dokumentu un atskaišu paraugus.

  Kursa mērķis

  Apgūstot kursu Bilancspējīgs grāmatvedis – spēsiet konkurēt darba tirgū un pilnvērtīgi pildīt bilancspējīga grāmatveža pienākumus mazos un vidējos uzņēmumos.

  Mērķa auditorija

   Piedāvājam Jums grāmatvežu kursus iesācējiem, bez priekšzināšanām, kuri kļūs par pilnvērtīgu zināšanu pamata bāzi Jūsu karjerā. 

  Kurss ir noderīgs arī uzņēmējiem un vadītājiem - iegūtās zināšanas palīdzēs efektīvāk pārvaldīt uzņēmuma resursus un optimālāk plānot un kontrolēt uzņēmuma naudas plūsmu.

  Apmācību rezultāts
  Mācību ilgums

   60  mācību stundas /3 mēneši 

  1 mācību stundas ilgums 45 minūtes

  Nodarbību grafiks

   1. nedēļ.

  Speciālais piedāvājums

  Speciālais piedāvājums - 10% atlaide!  Akcijas laiks: 05.05. –20.05.2020

  Atved draugu un abi saņemiet 8% atlaidi kursam!  

  5% atlaide, ja apmaksa tiek veikta piecas darba dienas agrāk pirms kursu sākuma.

  Atlaides nosacījumi: atlaide attiecas uz mēnešu skaitu, ko jūs maksājat atlaides periodā. . Atlaide nesummējās ar citām atlaidēm!

  Plānotais sākums

  11.06.2020 (IV) - 18:00–21:00

  12.06.2020 (V) -  10:00–14:00

  Programmas saturs
  1. Grāmatvedības uzskaites pamati. Grāmatvedības uzskaites organizāciju regulējošie normatīvie akti. Vienkāršā grāmatvedības uzskaite.
  2. Grāmatvedības bilance. Tās uzbūve. Grāmatvedības kontu plāns. Bilances konti. Operāciju konti. Divkāršais ieraksts. Sintētiskie un analītiskie konti.
  3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu . Pamatlīdzekļu iegāde. Sākotnējās vērtības noteikšana. Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanas metodes. Pamatlīdzekļu izslēgšana. Pamatlīdzekļu inventarizācija.
  4. Krājumu uzskaite. Krājumu raksturojums.Krājumu novērtēšana pēc FIFO vai Vidējās svērtās cenas metodes. Krājumu uzskaite pēc nepārtrauktās vai periodiskās inventarizācijas metodes. Krājumu inventarizācija. Krājumu zudumi. Attaisnojuma dokumentu noformēšanas un reģistrācijas kārtība. Attaisnojuma dokumenti darījumos ar precēm.
  5. Naudas līdzekļu dokumentācija un uzskaite kontos. Skaidrās naudas darījumu nosacījumi. Naudas līdzekļu inventarizācija. Valūtas operāciju uzskaite.
  6. Darba samaksas uzskaite.Darba laika uzskaite saistībā ar darba samaksu. Darba samaksas aprēķināšana. Piemaksu aprēķini, atvaļinājuma samaksas aprēķināšana, darbnespējas naudas aprēķini, dažādi ieturējumi no darba algas. Vidējās izpeļņas aprēķināšana. Norēķinu par darba samaksu uzskaite grāmatvedībā.
  7. Nodokļi un nodevas.Nodokļu sistēma Latvijā. Nodokļu un nodevu veidi. Pievienotās vērtības nodoklis.Iedzīvotāju ienākuma nodoklis.VSAOI.Uzņēmuma ienākuma nodoklis. Atskaišu sagatavošana VID.
  8. Grāmatvedības pārskati. Bilance, peļņas vai zaudējuma aprēķins, Gada pārskata sagatavošana. Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaite. 
  9. Datorizētā grāmatvedība. Grāmatvedības programma, tās iespējas. Uzņēmuma klientu un rekvizītu ievadīšana. Piegādātāju rēķinu ievadīšana. Klientu izejošo rēķinu ievadīšana. Pamatlīdzekļu uzskaite. Preču materiālo vērtību uzskaite. Darba samaksas uzskaite un nodokļi. Avansa norēķinu sagatavošana. Maksājumu uzdevumu sagatavošana. Dažāda veida atskaišu sagatavošana. Bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina atskaišu izveidošana. Kontu piesaiste.
  10. Neliels ieskats Uzņēmuma gada pārskata  finanšu rādītāju analīzē.
  11. Noslēguma pārbaudes darbs.
  1. daļa
  2. daļa
  3. daļa
  4. daļa
  5. daļa
  6. daļa
  7. daļa
  Noslēguma darbs
  Apmācību valoda
  Latviešu
  Mācību maksa
  Mācību maksa grupā

   78,50 +21%PVN = 95,00 EUR /mēn.

  Mācību maksa individuāli

   15,00 EUR + 21%PVN (viena akadēmiskā stunda)

  Mācību maksa individuāli un pēc izvēles
  Tālmācības izmaksas
  Dokuments, beidzot kursu
  Apliecība /Certificate latviešu un angļu valodā
  Nepieciešamie dokumenti

   Pase vai personas apliecība

  Reģistrācijas maksa

   9.00 EUR

  Materiāli nodarbībām
   

  Pievērsiet uzmanību!

  *Visur ir norādīti plānotie datumi mācību sākumam.Mēs ievērojam grupas veidošanas principus un apstiprinam konkrētu kursu sākuma datumu tikai pēc grupas saraksta apstiprināšanas un pēc reģistrācijas maksas saņemšanas no klausītājiem.

  * Apmācību maksa var mainīties, cena var gan samazināties, gan palielināties. Cenas ir tikai priekš no jauna izveidotām grupām.

  *Iesniedzot dokumentus vispirms nepieciešams iemaksāt 9.00 EUR triju darba dienu laikā. Apmaksājot reģistrācijas iemaksu Jūs rezervējat vietu grupā. Doto summu atpakaļ neatmaksā gadījumā, ja atsakās no mācībām līdz grupas apmācību sākumam.

  * Ja, kaut kādu iemeslu dēļ  SIA Poētika pārceļ apmācību datumu vairāk kā par 2 nedēļām, kas var ietekmēt Jūsu plānus, firma garantē atgriezt atpakaļ Jūsu iemaksāto naudu 4 darba dienu laikā sākot no Jūsu iesniegtās prasības momenta.